Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. Davranış tedavileri, genel bir tanımla öğrenme ilkelerinin davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir. Davranış tedavileri doğrudan uyumsuz davranışlar üzerine odaklanır. Davranışçı tedavide bireye tedavinin mantığı aktarılıp, kaygı verici durumlarla karşılaştığında kaçmak yerine, kaygıyla başa çıkmak konusunda ne tür yöntemler uygulayabileceği aktarılır.

Sanat Terapisi

enel anlamda, danışanların hayal dünyasını bir araç olarak kullanan psikolojik bir tedavi ve destek yöntemidir. Kişilerin günlük streslerini, endişelerini ve atlatmaya çalıştıkları travmatik olayların etkilerini azaltmak üzere geliştirilmiştir. Bilinçli bir şekilde sözel olarak sorunları ifade etmek bazen zor olabilir. Diğer taraftan farklı kişi ve durumlar için sözel ifadedense sanat yoluyla ifade etmek daha verimli sonuç verebilir. Bu noktada sanat terapileri; resim, heykel gibi sanatsal aktiviteler sayesinde danışanların, iç dünyalarını ve bilinçaltlarını ifade etmek için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Sanat kişilerin yaratıcılıklarını kendi başlarına anlamlandırarak oluşturdukları tüm somut ve soyut ürünlerin kapsamını içerir. Bu yüzden müzik, hikâye yazma, resim, heykel vs. gibi birçok sanat kolu bu terapide kullanılabilir.

Oyun Terapisi

Çocuklar yaşadıkları korkular, problemler ve travmalar konusunda kendilerini yetişkinler gibi konuşarak ifade edemezler. Bu nedenle yetişkinlerde uygulanan konuşma terapileri ve danışmanlıklar çocuklarda uygulanamaz. Bu noktada ise çocukların kendilerini doğal yollarla dışavurması sağlayabilmek için devreye oyun terapisi giriyor. Biliyorsun ki çocukların en iyi yaptıkları şeylerden biri oyun oynamak. Oyun terapisi, çocukların kelimeler yerine oyun ve oyuncaklarla kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri üzerine kurulu olan özel bir terapi türü. Bu yöntemle, tıpkı yetişkinlerin terapi sırasında problemlerini konuşarak anlattığı gibi çocukların da kendilerini oyunlar yoluyla ifade etmeleri amaçlanır. Otizmli çocukların duygusal gelişimleri ve kendilerini ifade etmelerini sağlamakta da oldukça etkili.

Online Terapi

Online terapi, profesyonel ruh sağlığı hizmet ve desteğinin internet üzerinden sunulduğu, yeni bir yaklaşımdır. E-terapi, teleterapi ve e-danışmanlık olarak da bilinmektedir. Psikologofisi.com online terapi platformundaki uzmanlarımız ruh sağlığı alanında eğitim almış psikoterapi konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Online terapi; sesli, anlık mesaj ve video görüşme yoluyla gerçekleşmektedir. Danışan ve terapist arasındaki bu etkileşimler online terapi deneyimine uygun olarak tasarlanmış, güvenliği sağlanmış platformlarda yapılmaktadır. Bireysel psikoterapi, çocuk ve ergen psikoterapisi, çift ve aile terapisi, cinsel terapi alanlarında profesyonel destek alabilirsiniz.

Çocuk Oyun Grupları

Oyun grubu, bebeğin ya da çocuğun, psiko-motor, duyusal, bilişsel, duygusal, zihinsel ve fiziksel becerilerini kendi akranları ile sosyal bir ortamda, öğretmen gözetiminde, materyaller eşliğinde geliştirebileceği, sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılandırılmış, haftanın belirli gün ve saatlerinde katılım sağlayabileceğiniz, anneli oyun grubu ve alternatif seçenekleri olan programlardır.

Ebeveyn Eğitimleri

Çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ailelere bilgi ve destek vermeyi, çocuk ve ailesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen aile eğitim programlarıdır. Programlar, çocuğun tüm gelişimini destekleyebilmek amacıyla ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik grup çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Ebeveynlerin çocuklarının hedeflerine ulaşmalarında üzerlerine düşen görevleri ve sağlıklı bir aile ortamında yetişmelerinin, çocuklarının başarılarını artırıcı bir unsur olduğunu uygulamalı örneklerle anlatarak aileler üzerinde farkındalık oluşturmaktır.